Thông tin liên hệ

Địa chỉ công ty

75 Hoàng Diệu , P. Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình

Thời gian làm việc: 5h-21h